Wilhelminalaantel 038-3312000contactmedewerkers
streep

                                 pup

Dierenartsenpraktijk Bolwerk is de dierenartsenpraktijk in Kampenkitten

Dat betekent goede diagnostiek en goede therapie met onder andere:
 -Jaarlijkse gezondheidsrapportage bij de vaccinatie.
     Zodat u goed op de hoogte blijft van de gezondheidstoestand van uw dier.
 -Chirurgische mogelijkheden met goede bewaking.
     Zodat operaties op een zo veilig mogelijke manier kunnen worden uitgevoerd.
 -Röntgendiagnostiek en Bloedonderzoek.
     Zodat een goed gebaseerde therapie kan worden toegepast.
 -Gebitsbehandelingen.
     Zodat uw dier niet onnodig ziek wordt of pijn hoeft te lijden.
 -Een ruim assortiment dieetvoeders.
     Zodat er altijd een dieet is dat zo goed mogelijk  bij uw dier past.
-Goede contacten met specialistische dieren-klinieken.
    Zodat uw dier ook in goede handen is als we er zelf niet uitkomen.
-Een goede samenwerking met dierencrematorium Majesta Flevoland,
    Zodat ook na de dood respectvol met uw dier wordt omgegaan. 
                 
Wij zoeken samen met u naar de best mogelijke oplossingen voor de medische problemen van uw dier, maar we beginnen met het voorkomen van die problemen. 

 

streep